Nəqliyyat vasitələrinin zədələnməsinə dair arayış

Nəqliyyat vasitələrinin zədələnməsinə dair

 

A  R  A  Y  I  Ş  №__

 

Verilir________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının, adı)

 

ondan ötəri ki, “___”____il tarixdə, saat ____dəqiqədə _____________________________

_____________________________________________________________________________

(yol-nəqliyyat hadisəsi yeri dəqiq göstərilir)

yol-nəqliyyat hadisəsində_______________________________________________________

                                                           (nəqliyyat vasitəsinin markası, dövlət qeydiyyat nişanı)

 mühərrik № _______, ban №___________________________________________________

qeyd olunan xarici əzintilər almışdır:_____________________________________________

                                                                      (müəyyən olunmuş əzintilər, onların yerləşməsi və sair)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Yol-nəqliyyat hadisəsinin digər iştirakçıları barədə məlumat

_____________________________________________________________________________

(sürücünün soyadı, adı, atasının adı, ünvanı və telefonu, nəq. vas-nin markası, dövlət qeyd. nişanı)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Arayışı verdi: _______________________________________________________________

                                                        (əməkdaşın vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 

    M.Y                         __________________________

                                                         (imza)

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.