Sadələşdirilmiş biznes-plan

Növ: 

 

 

Sadələşdirilmiş biznes-plan

Ümumi məlumat 

Müraciət edənin adı

soyadı və atasının adı:

Doğulduğu tarix:

Evli              Subay

Uşaqlarının sayı:

Ərinin yaxud arvadının soyadı, adı, atasının adı:

Həqiqi ünvanı:

Pasport nömrəsi:

Tel:

     

Təhsili : İbtidai Orta Ali (təhsiliniz barədə qısa məlumat)

Təhsil ocağının adı:

Təhsilinin dərəcəsi:

Bitirdiyi il:

     
     

İş dərəcəsi

İş yerinin adı:

Vəzifə

İşə başladı- ğı il:

İşdən çıxdığı il

Əlaqə adamının adı:

Əlaqə adamının telefon nömrəsi

           
           

Biznes barədə məlumat

Biznesin növü:

VÖEN

Məhsulun növü:

Biznesin aparıldığı ərazi:

Məhsul haradan alınır:

Məhsul harada satılır:

Biznesin yaradıldığı ay, il:

Biznesdə işləyənlərin sayı: Müraciət edən: Ər/arvad: Uşaqları: Başqaları:

Gəlirlər və xərclər(manatla ifadə edin)

 

Cari

Gələcəkdə

 

Gəlir:

Şərti işarəsi

Xərc

Gəlir:

Şərti işarəsi

Xərc

Aylıq satış

A1

   

C1

   

Ay ərzində alınmış mallar

 

B1

   

D1

 

Aylıq nəqliyyat xərcləri

 

B2

   

D2

 

Ay ərzində fəhlə qüvvəsinə olan xərclər

 

B3

   

D3

 
   

B4

   

D4

 
   

B5

   

D5

 

İcarə haqqı

 

B6

   

D6

 

Elektrik enerjisinə, su və qaza aylıq xərclər

 

B7

   

D7

 

Başqa aylıq xərclər

 

B8

   

D8

 

Cəmi:

A9(A1)

B9(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)

 

C9(C1)

D9(D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8)

 

Kreditin ödənilməsi

Biznesdən gəlir:

A10(A9-B9)

……

 

C10(C9-D9)

…….

 

Başqa gəlir:

A11

…….

 

C11

…….

 

Ailənin tələblərinə sərf edilənxərclər:

   

B11

…….

   

D11

…….

Krediti və faiz haqqını ödəmək üçün qalıq:

A12(A10+A11B11)

…….

 

C12(C10+D11D11)

…..

 

Şəxsi zəmanət

Zəmanətçinin soyadı:

adı:

atasının adı

Zəmanətçinin ünvanı:

Zəmanətçi tərəfindən Banka depozitə qoyulmuş əşyaların siyahısı

 
 
 

Daşınmaz mülkün girov qoyulması

Evin, mənzilin, binanın və ya torpaq sahəsinin adı:

Ünvanı:

 

Yuxarıdakı məlumatı təsdiq edən başqa bir şəxsin soyadı, adı, atasının adı:

Kredit barədə məlumat 

Kreditin məqsədi ( Ətraılı yazın ) manat

Mal/məhsul

Məhsulun qiyməti:

Məhsulun qiyməti:

Ümumi qiymət:

       
       
       
       

Kreditin məbləği:

     

Ödəniş vaxtı:

 

Zəmanətin təmin edilməsi barədə məlumat 

Depozitə qoyulmuş qiymətli əmlak və əşyaların siyahısı:

 
 

 

Fond tərəfindən müsadirə edilə biləcək qiymətli əşyaların siyahısı:

 
 

İmzalar

Müraciət edən:

Tarix:

Əri/arvadı:

Tarix:

Zəmanətçi:

Tarix:

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.