Şəxsin tanınmaya təqdim edilməsi haqqında Protokol

 

Qeydiyyat № _________________

 

 

P R O T O K O L
şəxsin tanınmaya təqdim edilməsi haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

Başlandı: saat ______:______ dəq.

Qurtardı: saat ______:______ dəq.

 

_____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51, 85.4.2, 239 və 241-ci maddələrinə əsasən tərtib edirəm həmin protokolu ondan ötrü ki, ________________________________ nömrəli cinayət işi üzrə

qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hüquq və vəzifələri izah edilmiş ____________________ ____________________________________________________________________ iştirakı ilə

________________________________________________________ tanınmaya təqdim etdim.

şübhəli, təqsirləndirilən və ya digər şəxsin adı, soyadı, atasının adı

            Azərbaycan Respublikası CPM-nin 239.7-ci maddəsinə əsasən tanıyan şəxs tərəfindən şəxsin tanınmaya təqdim edilməsinin onun tanınmalı olan şəxs tərəfindən vizual müşahidəsini istisna edən şəraitdə aparılması barədə tələb irəli _________________.

sürülüb-sürülməməsi

________________________________

tanıyan şəxsin imzası, adı, soyadı

Tanınma zamanı texniki vasitələrdən ______________________________________ __________________________________________________istifadə____________________.

edilib-edilməməsi

Tanınmaya təqdim edilən şəxslər:

1.        ____________________________________________________________________ soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu il, ay, gün, yer, vətəndaşlığı, yaşadığı və qeydiyyatda olduğu yer, iş yeri

_____________________________________________________________________________

2.        ____________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu il, ay, gün, yer, vətəndaşlığı, yaşadığı və qeydiyyatda olduğu yer, iş yeri

_____________________________________________________________________________

3.        ____________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu il, ay, gün, yer, vətəndaşlığı, yaşadığı və qeydiyyatda olduğu yer, iş yeri

_____________________________________________________________________________

Tanınmalı olan şəxs: _____________________________________________________

adı, soyadı

tanınmada iştirak edən digər şəxslərin sırasında istədiyi yeri tutmaq təklif edildi.

Tanınmalı olan şəxs: __________________________________ digər şəxslərin sırasında

adı, soyadı

______________________ yeri tutdu.

sırada tutduğu yerin sayı

 

Daha sonra tanıyan şəxs tanıma keçirilən yerə dəvət olundu.

Tanıma başlamazdan əvvəl tanıyan şəxs _______________________________________

şahid və ya zərər çəkmiş şəxsin, adı, soyadı

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 239.4-cü maddəsinə əsasən əvvəlcədən ifadə verməkdən imtina etməyə və bilə-bilə yalan ifadə verməyə görə Azərbaycan Respublikası CM-nin 297 və 298-ci maddələrində nəzərdə tutulan cinayət məsuliyyəti, habelə özünün, yaxud yaxın qohumlarının əleyhinə ifadə verməmək hüququ haqqında xəbərdar edildi.

 

_______________________________________

şahid və ya zərər çəkmiş şəxsin imzası, adı, soyadı

Bundan sonra tanıyan şəxs _________________________________________ ifadəsində

adı, soyadı

____________________________________________ kimi göstərdiyi şəxsin təqdim olunan şəxslərin arasında olub-olmaması soruşuldu.

            Tanıyan şəxs ___________________________ təqdim edilən şəxsləri nəzərdən keçirib göstərdi:

adı, soyadı

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Protokol oxundu, _________________________________________________________

əlavə və düzəlişlər barədə qeyd

________________________________________________________ düzgün tərtib edilmişdir.

 

 

Tanıyan şəxs                                                                                      _____________________

                                                                                  imza                                                       adı, soyadı

 

Tanınan şəxs                                                                                      _____________________

                                                                                  imza                                                       adı, soyadı

 

 

Tanınmaya təqdim edilən digər şəxslər:

                                                                                                         _____________________

                                                                                  imza                                                       adı, soyadı

 

                                                                                                         _____________________

                                                                                  imza                                                       adı, soyadı

 

                                                                                                         _____________________

                                                                                  imza                                                       adı, soyadı

 

 

Tanınmada iştirak edən şəxslər:

                                                                                                         _____________________

                                                                                  imza                                                       adı, soyadı

 

                                                                                                         _____________________

                                                                                  imza                                                       adı, soyadı

 

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                       _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.