Əşyanın tanınmaya təqdim edilməsi haqqında Protokol

 

Qeydiyyat № _________________

 

 

P R O T O K O L
əşyanın tanınmaya təqdim edilməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

Başlandı: saat ______:______ dəq.

Qurtardı: saat ______:______ dəq.

 

_____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51, 85.4.2, 240 və 241-ci maddələrinə əsasən həmin protokolu tərtib edirəm ondan ötrü ki, __________________________ nömrəli cinayət işi üzrə

____________________________________________________________________________

tanınmada iştirak edən şəxslərin soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu il, ay, gün, yer, vətəndaşlığı, təhsili,

____________________________________________________________________________

iş yeri, məşğuliyyət növü və ya vəzifəsi, yaşadığı və qeydiyyatda olduğu yer.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

iştirakları ilə ____________________ tanınmaya təqdim olundu.

əşyanın adı

Tanıma başlamazdan əvvəl tanıyan şəxs ______________________________________

şahid və ya zərər çəkmiş şəxsin soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 240.4-cü maddəsinə əsasən ifadə verməkdən imtina etməyə və bilə-bilə yalan ifadə verməyə görə Azərbaycan Respublikası CM-nin 297 və 298-ci maddələrində nəzərdə tutulan cinayət məsuliyyəti, habelə özünün, yaxud yaxın qohumlarının əleyhinə ifadə verməmək hüququ haqqında xəbərdar edildi.

 

                                                                                              ___________________________________

Imza                                     şahid və ya zərər çəkmiş şəxsin adı, soyadı

 

Tanınma zamanı texniki vasitələrdən ______________________________________ __________________________________________________ istifadə ____________________

edilib-edilməməsi

Tanınmalı olan əşya ______________________________________________ eyni növdən

əşyanın adı

olan nömrələnmiş vəziyyətdə aşağıda göstərilən əşyalar arasında təqdim edildi:

_____________________________________________________________________________

əşyaların adı, əlamətləri, mənşəyi

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Tanıyan şəxsə onun tanıya bildiyi əşyanı göstərmək və həmin əşyanı məhz hansı əlamətlərinə görə tanıdığını izah etmək təklif olundu.

Tanıyan şəxs ___________________________ təqdim edilən əşyaları nəzərdən keçirib göstərdi:

adı, soyadı

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Protokol oxundu, _________________________________________________________

əlavə və düzəlişlər barədə qeyd

________________________________________________________ düzgün tərtib edilmişdir.

 

Tanıyan şəxs                                                                                      _____________________

                                                                                  imza                                                       adı, soyadı

 

 

Tanınmada iştirak edən şəxslər:

                                                                                                         _____________________

                                                                                  imza                                                       adı, soyadı

 

                                                                                                         _____________________

                                                                                  imza                                                       adı, soyadı

 

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                       _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.