Zərər çəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının, mülki cavabdehin, şahidin nümayəndəsinin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R

zərər çəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının, mülki cavabdehin, şahidin nümayəndəsinin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________

____________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Cinayət işi üzrə ______________________ 20 ____ il tarixli qərarla ________________

şəxsin soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

zərər çəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının, mülki cavabdehin, şahidin soyadı, adı, atasının adı

________________________________________________ nümayəndəsi qismində tanınmışdır.

_____________________________________________________________________________

şəxsin cinayət prosesində nümayəndə qismində iştirakına xitam verilməsinin əsasları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85, 102 və 105-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        __________________ nömrəli cinayət işi üzrə ______________________________

nümayəndənin soyadı, adı, atasının adı

__________________________________ cinayət prosesində ___________________________

_____________________________________________________________________________

zərər çəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının, mülki cavabdehin, şahidin adı, atasının adı, soyadı

nümayəndəsi qismində iştirakına xitam verilsin.

1.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

2.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.