Cinayət haqqında şifahi məlumatın qəbul edilməsi barədə protokol

 

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L
cinayət haqqında şifahi məlumatın qəbul edilməsi barədə

           

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

Başlandı: saat ______:______ dəq.

 

Qurtardı: saat ______:______ dəq.

 

_____________________________________________________________________________

ərizəni qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 204-cü maddəsinə əsasən ___________________________

_____________________________________________________________________________

şifahi məlumat verən şəxsin soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu il, yaşayış və ya iş yerinin ünvanı, habelə onun şəxsiyyət vəsiqəsi,

_____________________________________________________________________________

pasport və ya şəxsiyyəti təsdiq edən digər sənəd haqqında məlumatlar, sənəd təqdim edilmədikdə şəxsiyyətin müəyyən

_____________________________________________________________________________

edilməsi üçün görülən tədbirlər

cinayət haqqında verdiyi məlumatı qəbul etdim.

Cinayət haqqında məlumatı qəbul etməmişdən əvvəl şifahi məlumat verən şəxsə

__________________________________________ cinayət haqqında bilə-bilə yalan xəbərçilik

soyadı, adı, atasının adı

etməyə görə Azərbaycan Respublikası CM-nin 296-cı maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş məsuliyyət barədə xəbərdarlıq edildi.

Cinayət haqqında şifahi məlumat verən __________________ bildirdi ki, CM-nin 296-cı

adı, soyadı

maddəsinin mahiyyəti və mənası ona tam aydındır.

                                                                                                                        _____________________

                                                                                                imza                                         adı, soyadı

 

Cinayət haqqında şifahi məlumatı verən şəxs _____________ bildirdi ki, ____________

adı, soyadı

_____________________________________________________________________________

cinayət haqqında şifahi məlumat və məlumatın alındığı mənbə

_____________________________________________________________________________

Protokol oxundu, _________________________________________________________

əlavə və düzəlişlər barədə qeyd

________________________________________________________ düzgün tərtib edilmişdir.

 

Cinayət haqqında şifahi məlumatı verən şəxs:

                                                                                                                        _____________________

                                                                                                imza                                         adı, soyadı

 

Cinayət haqqında şifahi məlumatı qəbul edən şəxs:

 

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                          _____________________

imza                                         adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.