Təqsirləndirilən şəxsi və onun müdafiəçisini cinayət işinin materialları ilə tanış etmə haqqında Protokol

 

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L
təqsirləndirilən şəxsi və onun müdafiəçisini cinayət işinin materialları ilə tanış etmə haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

_____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51, 85, 285-287-ci maddələrinin tələblərinə əsasən həmin protokolu tərtib etdim ondan ötrü ki ___________________ nömrəli cinayət işinin ______ cild

_______ vərəqdən _____________________________________________________________

hər bir cilddə vərəqlərin sayı 

ibarət olan bütün materiallarını tikilmiş və nömrələnmiş halda, həmçinin istintaq hərəkətlərinin

protokollarına əlavələri, iş üzrə maddi sübutları ______________________________________

konkret adları sadalamaqla,

_____________________________________________________________________________

tanış olma yeri

tanış olmaq üçün Azərbaycan Respublikası CM-nin ____________________________ mad. ilə təqsirləndirilən şəxs ____________________________________________________________

 soyadı, adı, atasının adı

______________________________________________________________________ verilmiş

haradan

______________________ 20 ____ il tarixli _________________ nömrəli order əsasında işə buraxılmış müdafiəçi ___________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

eləcə də ______________________________________________________________________

digər iştirakçılar barədə məlumatlar

_____________________________________________________________________________

təqdim etdim.

            Təqsirləndirilən şəxs, müdafiəçi və ___________________________________________

digər iştirakçılar barədə məlumatlar

_____________________________________________________________________________

 

cinayət işinin materialları ilə saat _____:______ dəqiqədən saat _____:______ dəqiqəyə qədər olan müddətdə tanış oldular.

            İşdə olan maddi sübutlar və texniki vasitələrlə qeydə alınmış məlumatlar nümayiş

_____________________________________________________________________________

etdilirib-etidirilməməsi barədə qeyd

Cinayət işinin materialları ilə tanış olan _______________________________________

adı, soyadı

tərəfindən ____________________________________________________________________

cild və iş vərəqləri göstərilməklə sənədlərin surəti, çıxarışlar, maddi sübutların fotoşəkilləri barədə qeyd

_____________________________________________________________________________

götürüldü.

Təqsirləndirilən şəxs (müdafiəçi, qanuni nümayəndə) ____________________________

adı, soyadı

bildirdi ki ____________________________________________________________________

verilmiş vəsatətlər və qeydlər

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Protokol oxundu, _________________________________________________________

əlavə və düzəlişlər barədə qeyd

________________________________________________________ düzgün tərtib edilmişdir.

 

 

Təqsirləndirilən şəxs:                                                                                           _____________________

                                                                                                             imza                                                       adı, soyadı                              

Müdafiəçi:                                                                                                                    _____________________

                                                                                                             imza                                                       adı, soyadı                              

İştirak edən şəxslər:                                                                                               _____________________

                                                                                                             imza                                                       adı, soyadı                                                                                                                                                                            _____________________

                                                                                                             imza                                                       adı, soyadı                              

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                       _____________________

imza                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.