Vəkilin təqsirləndirilən şəxsə təqdim edilməsi haqqında Protokol

Qeydiyyat № _________________

 

Protokol

vəkilin təqsirləndirilən şəxsə təqdim edilməsi haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

_____________________________________________________________________________

protokolu tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51, 85, 91 və 92-ci maddələrinin tələblərinə əsasən tərtib edirəm həmin protokolu ondan ötrü ki, ____________________ nömrəli cinayət işi üzrə ______________________ 20 ____ il tarixli _________________ nömrəli order əsasında vəkil ____________________________________________________________ təqsirləndirilən şəxs

 soyadı, adı, atasının adı

__________________________________________________ hüquqlarını müdafiə etmək üçün

soyadı, adı, atasının adı

təqdim etdim.

Təqsirləndirilən şəxs _____________________________________________ bildirdi ki,

adı, soyadı

_____________________________________________________________________________vəkil təyin edilməsinə münasibəti barədə qeyd

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Protokol oxundu, __________________________________________________________

əlavə və düzəlişlərin olub-olmaması barədə qeyd

________________________________________________________ düzgün tərtib edilmişdir.

 

Təqsirləndirilən şəxs:                                                                   _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

 

Müdafiəçi:                                                                                      _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

 

 

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                       _____________________

imza                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.