Blogs

Ramil Gachay's picture

Vergi qanunvericiliyini öyrənək. Dərs #41

Maddə 65. Vergilər üzrə borcların alınması qaydası
65.1. Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə vergi orqanı bu Məcəlləyə müvafiq olaraq hesablanmış və ya yenidən hesablanmış vergilərin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının 5 gün müddətində ödənilməsinə dair vergi ödəyicisinə bildiriş göndərir.

Ramil Gachay's picture

Vergi qanunvericiliyini öyrənək. Dərs #40 (Şikayətlər)

Vergi Məcəlləsi ilə şikayət üçün 3 ay (hüquqlarının pozulduğunu bildiyi və ya bilməli olduğu gündən) ayrılıb. Bu müddət şikayət üçün kifayətdir, hətta artıqdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, vergi ödəyicisi şikayət edərkən həm vergi orqanın yuxarı instansiyasına müraciət edə bilər (misal üçün Apellyasiya Şurasına), həm də məhkəməyə müraciət edə bilər. Bunun üçün vergi ödəyicisi inzibati-iqtisadi məhkəmələsinə müraciət etməli olacaq (əksər işlər üzrə), əgər vergi orqanı inzibati xəta ilə bağlı qərar çıxarıbsa onda rayon (şəhər) məhkəməsinə müraciət etməli olacaq.

 

Ramil Gachay's picture

Vergi qanunvericiliyini öyrənək. Dərs #39 (vəzifəli şəxslərinin məsuliyyəti)

VM-nin 61-ci maddəsi vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətinə həsr olunur.

Ramil Gachay's picture

Vergi qanunvericiliyini öyrənək. Dərs #38

Bu günki maddələr faizlərə və banklara tətbiq olunan sanksiyalara aiddir. Tələb olunan məbləği vaxtında ödəmədikdə 0,1 faiz hesablanır. Bu həm vergi ödəyicisinə, həm vergi qurumuna aiddir.

Maddə 59. Ödənilmə vaxtı keçmiş və artıq ödənilmiş vergilər üzrə faizlər

59.1. Vergi və ya cari vergi ödəməsi bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, ödəmə müddətindən sonrakı hər bir ötmüş gün üçün vergi ödəyicisindən və ya vergi agentindən ödənilməmiş vergi və ya cari vergi ödəməsi məbləğinin 0,1 faizi məbləğində faiz tutulur.

Ramil Gachay's picture

Vergi qanunvericiliyini öyrənək. Dərs #37

Vergi sahəsində hüquq pozuntulara görə saknsiyaların (cərimələr, maliyyə sanksiyaları və s.) müəyyən hissəsi Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilir (maliyyə sanksiyaları adlandırılır), digər hissəsi İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə. Cinayət Məcəllə ilə vergi sahəsində olan cinayətlərə görə məsuliyyət nəzərdə tutulub. Çox güman ki, bunu bilirdiniz, amma bilməyənlər bunu qeyd edə bilər.

Ramil Gachay's picture

Azərbaycanda hansı məhkəmələr var

Qısa olaraq Azərbaycanda mövcud məhkəmələr barədə danışaq. Ətraflı məlumat, Məhkəmələr və hakimlər haqqında qanunda və Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanunda tapa bilərsiniz. Aşağıda məhkəmə sisteminə daxil olan məhkəmələrin növləri göstərilib, onların statusu barədə məlumat verilir.

Beh və avans - fərqli mülki hüquq institutları kimi

Ayrı-ayrı müqavilələrdə behə aid tələblərin göstərilməsi zamanı kontragentlər beh və avansa dair hüquqi tələbləri qarışdırırlar. MM-in 491-ci maddəsi ümumilikdə beh və avansla bağlı məsələləri tam ətraflı tənzimləmir. Bu anlayışlara aşağıdakı mətndə qısa şəkildə aydınlıq gətirməyə çalışacayıq.

Ramil Gachay's picture

Vergi qanunvericiliyini öyrənək. Dərs #36 (Məsuliyyətdən azad olma)

Bu dəfə məsuliyyətdən yox, əksinə məsuliyyətə cəlb olunması istisna edən hallar barədə oxuyacayıq. Razılaşsanız, bu daha xoş müddəalardır. Məsuliyyətə cəlb etmənin müəyyən halları var və vergi orqanı bu halları gözləməlidir. Aşağıdakı maddələri oxuyarkən bir-çox maraqlı detallarla rastlaşacaqsınız. Ola bilsin gələcəkdə sizə kömək edəcək.
Ramil Gachay's picture

Vergi qanunvericiliyini öyrənək. Dərs #35 (Məsuliyyət)

Yavaş-yavaş gəldik çıxdıq VM-nin 5-ci fəslinə. Bu fəsil məsuliyyətə həsr edilib. Məsuliyyətlə bağlı digər maddələrdə də rastlaşmışıq, ona görə də ümumi məlumatımız var.

Məsliyyətlə bağlı vergi ödəyicisinin xeyrinə olan müddəaları xüsusilə qeyd etmək istərdim:

Ramil Gachay's picture

Vergi qanunvericiliyini öyrənək. Dərs #34

Vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq vergi ödəyicisinə hər hansı ziyan vurmaq qadağandır. Və əgər vəzifəli şəxs öz hərəkətləri ilə vergi ödəyicisinə zərər vurubsa, buna görə məsuliyyət daşımalıdır. VM-nin 51-ci maddəsi bu barədə ətraflı danışır.

VM-nin 52-ci maddəsində, vergi qanunvericiliyin pozulmasına görə maliyyə sanksiyasının alınması qaydası göstərilib. Baxmayaraq ki, vergi qurumunun qərarlarından məhkəmə qaydasında şikayət etmək olar, bu məsələdə bir-sıra xoşagəlməz hallar olur.

Səhifələr

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.